6. søndag efter trinitatis

6. søndag efter trinitatis

Dato: 7. juli 2024 kl. 10.

Se søndagens salmer nederst i indlægget.
Efter gudstjenesten er der kaffe /te i Kirkehuset.

Evangelieteksterne til søndagen er Matt. 5, 20-26, hvor Jesus siger til disciplene, at deres retfærdighed skal overgå de skriftkloge og farisæernes, for at de selv kan komme i Himmeriget, og Matt. 19, 16-26, hvor den rige mand spørger Jesus om, hvad han skal gøre for at få evigt liv.

In extremis
Tidligere minister Svend Auken har i bogen ‘Ordet rundt – Bibelen ved årtusindskiftet’ skrevet om den sidstnævnte evangelietekst. Han skriver dog ud fra Markus’ version, men der er ikke synderlig stor forskel på Markus og Matthæus i dette tilfælde – og Lukas for den sags skyld. Jesus nævner i sit svar til den rige mand nogle af buddene, og det bruger Svend Auken som anledning til at fremhæve et bud, som Jesus ikke nævner, men som han mener, at menneskene oftest har overtrådt. “Vi har stjålet, myrdet, misundt, horet og vanæret in extremis, siden Moses bragte buddene til os for 3000 år siden.” Men det mest krænkede bud, mener Svend Auken, må være: Du må ikke have andre guder end mig. “Menneskers afgudsdyrkelse af penge, magt, social status, stamme, sex og legemlig skønhed har altid været udbredt og ført til en krænkelse af en række af de andre bud. Vores tid er ingen undtagelse. Dyrkelsen af pengene som altings målestok er sammen med selvforgudelsen vor vestlige civilisations værste svøbe. En kollega sagde engang til mig, at det 21. århundredes største spørgsmål ville blive: Du og din krop. Der er noget isnende i denne konstatering. Navnlig når den parres med det moderne menneskes næsten sygelige optagethed af penge,” skriver Svend Auken.

Friheden betyder overskud
Evangeliernes glade budskab, påpeger Auken, er Jesu lære om Guds kærlighed og tilgivelse, og det kræver kun, at vi lægger vores skæbne i hans hænder og ikke deponerer den hos en anden gud. “Byrden er løftet af vores skuldre. Friheden betyder overskud til kærlighed og et rigt liv med andre.” Nåden er gratis, men der er et krav om næstekærlighed og solidaritet med de svageste og accept af de udstødte og fremmede, slår Auken fast.

Forkyndelsen flænser ind i tidsånden
Jesus var ingen civilisationsfornægter, mener Svend Auken. Han levede livet sammen med andre mennesker og nød livets goder, men hans forkyndelse var også et opgør mod tidsånden. Her anfører Auken, at vores bibeloversættelse måske nok er for pæn, når der berettes om toldere og kvinder der lever i synd. Hvis vi rigtig skulle forstå det i dag, var det måske rimeligere at tale om værnemagere, kollaboratører, landssvigere og prostituerede. “Jesu forkyndelse flænser ind i tidsånden og sønderriver det massive tæppe af fordomme og overtro, vi hyller os i.”

Svend Auken har en anden lille kommentar til oversættelsen. Der tales om en kamel og et nåleøje, men om betydningen af det græske ord her er kamel eller bruges i overført betydning som en tyk tovende, kan diskuteres – men det er selvfølgelig uden betydning for pointen. Tovenden giver nok bedre mening, men kamelbilledet har nogle fordele – det er absurd overdrevent og humoristisk og derfor nemt at huske og fortælle videre.

Jesus er på menneskets side
“Dansen om guldkalven er den religion, der binder moderne mennesker sammen værdimæssigt,” konstaterer Svend Auken. Men det burde snarere være social retfærdighed, solidaritet, medmenneskelighed, kultur, kunst og miljøbevidsthed. Her skimter vi politikeren Svend Auken, men han skynder sig at fremhæve, at evangeliet ikke kan bringes på nogen enkel partipolitisk formel. “Jesus er på menneskets side. Han identificerer sig med de svage og udstødte, og hans kirke må være en, der også orienterer sig sådan. Den svigter sin identitet, sin opgave, hvis den bliver magthaverne, fyrsterne, , bankerne, spekulanterne, generalerne, undertrykkerne og de riges kirke.”

På spidsen
Auken afslutter sin tekst med at forklare, at evangeliets tekster er kendetegnet ved, at de sætter tingene på spidsen, så det evige liv synes uopnåeligt. “Men samtidig er frelsen til stede. Ja, siger Jesus. Det er uopnåeligt. Mennesket kan ikke selv. Men Gud kan, og han vil.”
Steen Pilgaard Toft

Vejstrup Valgmenighedskirke, sommer 2024.

Der synges følgende salmer:
DDS 28 – De dybeste lag i mit hjerte
LU 921 – Hvorfra mon de kommer
DDS 276 – Dommer over levende og døde
LU 908 – Du tar mig som jeg er
Løsark – Du som har skabt os
DDS 366 – Nogen må våge i verdens nat

(LU = Lysets utålmodighed)