Konfirmation i Vejstrup Valgmenighed er altid en festlig begivenhed. Konfirmationen finder altid sted lørdagen efter St. Bededag.

 


 • Konfirmand-forberedelse i Vejstrup Valgmenighed handler om tro, engagement og dannelse – og skal ses som et vigtigt led i de unges dannelsesrejse, hvor forældre, skole og andre institutioner bærer et fælles ansvar for at inddrage de unge i verden og livet.
 • Konfirmanderne er en del af et fællesskab, hvor der skabes et rum med mulighed for at tale om alt, hvad der har med livets store spørgsmål at gøre. Tro, angst, fortvivlelse, sorg, identitet, 

 •         Fællesskabet indeholder:                                                                                                                                          
 •   – Nærværende atmosfære.
 • Spændende undervisning.
 • Sang og musik. Kunstprojekter i kirken.
 • Små og store spørgsmål diskuteres.
 • Teaterprojekt i kirken.
 • Overnatning i kirken med spisning og gode film.
 • Spændende teateroplevelser.
 • Fortrolighed med gudstjenesten og kirkerummet.
 • Deltager på skift i det praktiske i forbindelse med en gudstjeneste.
 • Arrangerer bibelbanko og andre sjove tiltag.
 • Konfirmandtur til spændende egne af Danmark med overnatning.
 • Eftermiddagsture i nærområdet.
 • Dannelsestur til Rom, Skotland, Irland eller Berlin/Wittenberg.-
 • Møde med andre religioner, f.eks.buddhisme, jødedom og islam. Der er indskrivning til konfirmation i løbet af foråret. Medlemmernes børn får besked om datoen i kirkebladet og ved et brev. Der sendes også brev til alle elever i 6. klasse på friskolerne i Øster Åby og Oure. Konfirmationsforberedelsen foregår sædvanligvis om morgenen i skoletiden tirsdag fra kl. 8.10 til kl. 9.45.Det forventes, at konfirmanderne deltager i gudstjenesterne jævnligt. Der er ikke krav om et bestemt antal gange, men konfirmanderne skal være fortrolige med gudstjenesten og dens forløb. Det er i øvrigt altid en god oplevelse at deltage i gudstjenesten sammen med sine forældre og andre nære familiemedlemmer, f.eks. ens søskende og bedsteforældre.