Kirkebygningerne

Kirkebygningerne

Vejstrup Valgmenighedskirke er bygget i 1874-75 af kampesten fra markerne omkring Vejstrup. Da stifterne af valgmenigheden besluttede sig for at bygge egen kirke, besluttede de samtidig, at kirken skulle bygges af materialer fra deres egne marker. De salmede sten og kørte dem til kirken, hvor stenhuggere tilvirkede dem. Mange af menighedens medlemmer hjalp selv til ved byggeriet, og andre frikøbte en karl til at bistå med arbejdet. På bare 9 måneder var valgmenighedskirken færdigbygget og havde fået tegltårn, bygget af tegl fra det lokale Tiselholt Teglværk. Tårnet var imidlertid ikke så højt som først planlagt. Det vides ikke, hvorfor det ikke blev bygget i den planlagte højde, men man har muligvis ikke haft midler nok.

Kirken blev indviet den 21. marts 1875. Det var Palmesøndag, og den første salme, der blev sunget i kirkerummet var “Denne er dagen, som Herren har gjort” (DDS 403) af N.F.S. Grundtvig. Valgmenigheden holder årsmøde/generalforsamling så tæt på denne dato som muligt og det har længe været tradition, at årsmødet startes med fællessang af “Denne er dagen, som Herren har gjort”. Der var iøvrigt barnedåb ved den første gudstjeneste i kirkens historie.

I 1925 gennemgik kirken en omfattende restaurering, hvor man bl.a. førte kirketårnet op til den planlagte højde, indlagde elektrisk lys og fik ny ramme om altertavlen, en imposant træudskæring, udført af træskærer Kofoed fra Rønne, Bornholm.

I 1957 blev kirken igen restaureret efter arkitekt Folke Olsens forslag, og i dag ser den i al væsentlighed ud som den er tænkt efter hans hoved. Alterbordet er lavet i moseeg, mens prædikestolen, bænkene med de små, udskårne bibelsymboler og orgelfacaden er lavet i eg.

I 1967 fik kirken et nyt Staruporgel og der blev indlagt centralvarme i kirken.

I 2003 blev der sat nye lamper op til erstatning for fire pendler, som havde hængt til fælles oplysning siden 1957.

Endelig blev der i 2004 lagt helt nyt gulv i kirken, således at der nu er teglstensgulv i en del af kirkerummet og i våbenhuset. Bænkene står dog på en 10 cm forhøjning af fyrreplanker. Der arbejdes i disse år på renovering af kirkebygningen og nybygning af kirkehus med transparent forbindelse mellem de 2 bygninger.

Alterbilledet i kirken er malet af Christian Dalsgaard. Det er en illustration af evangeliets fortælling om Jesu besøg hos Martha og Maria. Under billedet er indskriften “Men eet er fornødent”, som netop refererer til fortællingen. Alterbilledet fik man først i 1878. Indtil da klarede man sig med et Dannebrogsflag.

I kirken hænger to relieffer, fremstillet af billedhugger Gunnar Hansen. I koret hænger “Lad de små børn komme til mig” og på nordvæggen i kirkeskibet hænger “Jakobs kamp med englen”.