Dåb

Ved dåb henvender man sig til præsten og aftaler et tidspunkt for dåbshandlingen. Der aftales også et tidspunkt for en samtale med præsten. En samtale, der sædvanligvis foregår i hjemmet. Ved samtalen gennemgås dåben, og der er lejlighed til at drøfte såvel praktiske som trosmæssige spørgsmål.
Faddernes navne og adresser meddeles til præsten. Der kan være fra 3 til 5 faddere. Fadderne skal være døbt med en kristen dåb og være nået konfirmationsalderen. Ved dåben indlemmes den døbte i den kristne menighed og tilknyttes samtidig som medlem af Vejstrup Valgmenighed.