Kontakt Præsten

Anders Carlsson
Landevejen 65
5881 Vejstrup
Tlf. 62281081/40475919
Mail: praest@vejstrupvalgmenighed.dk