Begravelse

Ved begravelse/bisættelse rettes henvendelse til præsten og der aftales et tidspunkt for højtideligheden. Der aftales også tidspunkt for en samtale med præsten. Denne samtale kan foregå i eget hjem eller i præstegården efter ønske.