Kontakt menighedsrådet

Formand
Lone Arntzen
Tlf. 40255382
Mail: formand@vejstrupvalgmenighed.dk

Næstformand
Esben Jensen
Tlf. 21429089
Mail: esben1204@gmail.com

Kirkeværge
Lene Isager
tlf. 4040 2646
Mail:kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk