Medlem hos os

Hvad indebærer det?

Vejstrup Valgmenighed er en åben menighed, hvor alle som noget helt naturligt er velkomne til at deltage i samtlige arrangementer og gudstjenester.

Som medlem har man direkte indflydelse ved at deltage i valgmenighedens generalforsamling.

På generalforsamlingen kan alle emner tages op til debat. Alle medlemmer kan komme med forslag til generalforsamlingens dagsorden. Generalforsamlingen er beskrevet i menighedens vedtægter.

En valgmenighed har således et udstrakt selvstyre på alle væsentlige punkter og folder sig dagligt ud i en frihed under ansvar. Det indebærer, at det alene er menighedens ansvar at der holdes gudstjeneste. En valgmenigheds fortsatte beståen og det indre, fælles liv afhænger derfor af, at der hele tiden er mennesker, der vil være menighed og samtidig sørge for rammerne omkring gudstjeneste og menighed.

Da valgmenighederne hører under Den Danske Folkekirke, er valgmenighedsmedlemmer fortsat medlem af folkekirken, men ikke af den lokale sognemenighed og betaler derfor ikke kirkeskat over kommunen.


Ønsker du at blive medlem af Vejstrup Valgmenighed,
retter du henvendelse til Anders Carlsson, på  praest@vejstrupvalgmenighed.dk eller på telefon 40 47 59 19.
Anders inviterer dig (eller jer, hvis I er flere) til en samtale,
hvor du får udleveret en indmeldelsesblanket.