Hvad indebærer det?

Vejstrup Valgmenighed er en åben menighed, hvor alle som noget helt naturligt er velkomne til at deltage i samtlige arrangementer og gudstjenester.

Som medlem har man direkte indflydelse ved at deltage i valgmenighedens generalforsamling.

På generalforsamlingen kan alle emner tages op til debat. Alle medlemmer kan komme med forslag til generalforsamlingens dagsorden. Generalforsamlingen er beskrevet i menighedens vedtægter.

En valgmenighed har således et udstrakt selvstyre på alle væsentlige punkter og folder sig dagligt ud i en frihed under ansvar. Det indebærer, at det alene er menighedens ansvar at der holdes gudstjeneste. En valgmenigheds fortsatte beståen og det indre, fælles liv afhænger derfor af, at der hele tiden er mennesker, der vil være menighed og samtidig sørge for rammerne omkring gudstjeneste og menighed.

Da valgmenighederne hører under Den Danske Folkekirke er valgmenighedsmedlemmer fortsat medlem af folkekirken, men ikke af den lokale sognemenighed og betaler derfor ikke kirkeskat over kommunen, men betaler i stedet et fradragsberettiget bidrag direkte til valgmenigheden. Forretningsføreren sørger for disse formaliteter, når hun har modtaget din indmeldelse.

Medlemsbidrag

Som medlem betaler du ca. det samme som du har betalt i kirkeskat. I stedet for at betale via skatten, betaler du direkte til valgmenigheden, og du betaler ikke længere kirkeskat.

Medlemsbidraget er fradragsberettiget.

Medlemmer mellem 15 og 18 år betaler 0 kr.

Fra 18 – 24 år betales 300 kr. ved indkomst under 100.000 kr.. Ved indkomst over 100.000 kr. betales som ved 25 år.

Fra 25 år betales 2% af den skattepligtige indkomst, dog minimum 1.500 kr.

Indmeldelsesblanket

Blanketten sendes i udfyldt tilstand til:

Forretningsfører
Lone Rosager Poulsen
Dronningemaen 27B, 2. th.
5700 Svendborg.
Tlf.nr. 22169861,
Mail: lone@rosagerregnskab.dk

og

Præst
Anders Carlsson
Landevejen 65
5882 Vejstrup.                   
Tlf.nr. 40475919
Mail: praest@vejstrupvalgmenighed.dk