4. søndag efter trinitatis

4. søndag efter trinitatis

Dato: 23. juni 2024 kl. 9.30

Præst denne dag: Malene Rask Aastrup
Efter gudstjenesten er der kaffe/te i kirkehuset.
Se søndagens salmer nederst i indlægget.

Søndagens to prædiketekster er Matthæus 5,43-48 med linjen ‘Elsk jeres fjender og bed for dem’ og Lukas 6,36-42 med lignelsen ‘Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften’? Denne lignelse har maleren Pieter Bruegel illustreret med sit maleri ‘The Fall of the Blind’ (1568). Maleriet er så detaljeret og naturtro, at det hævdes, at øjenlæger ud fra maleriet kan bestemme årsagen til blindheden.

Lille ordliste
I nedenstående tekst (som ikke knytter an til prædiketeksterne) vil jeg vende tilbage til retshistorikeren Ditlev Tamm, som er blevet citeret her på siden bl.a. i forbindelse med Marias bebudelse. Citaterne stammer fra hans bog ‘Frygt ikke, tro kun’. De opstilles som en lille ‘ordbog’:

Barmhjertighed:
Evnen til at lade indtryk ramme os direkte i barm og hjerte og forholde os til dem.

Forkyndelsesfrihed:
Præsters forkyndelsesfrihed er friheden fra at skulle forkynde noget som helst andet end evangeliet. (Tamm har her citeret teologisk professor P.G. Lindhardt.)

Kristendommens væsen:
Det er en del af kristendommens væsen, at sandheden ikke blot opfattes med hjertet, men at det er nødvendigt også at bruge hovedet, hvis man vil have det hele med, hvad man dog slet ikke behøver for at være kristen.

Magt:
Mennesket magter ikke magten, og derfor har vi brug for noget større uden for og over os selv.

Miskende:
Et negativt ord, men …

Miskundhed:
Et positivt ord. Det vælges at koncentrere sig om det gode i os og tilgive det onde.

Tvivl:
Hvis antagelsen står mellem antagelsen af, at Gud er til, og det modsatte, og man er parat til at indgå et væddemål herom, så er der mest at vinde ved at satse på Guds eksistens. Vinder du, vinder du alt; taber du, taber du intet. Hold derfor uden betænkning på, at Gud er til. (Ræsonnementet har Tamm hentet fra matematikeren mm. Blaise Pascal 1623-62.)

Steen Pilgaard Toft

Der synges følgende salmer:
DDS 736 – Den mørke nat forgangen er
DDS 367 – Vi rækker vore hænder frem
DDS 369 – Du som giver os liv
Løsark – Nadver/Så gavmildt det lyder
DDS 725 – Det dufter lysegrønt af græs