Nyhedsbrev maj

Nyhedsbrev maj

OBS!!

Onsdagscafeen d. 18. maj er aflyst..

Arbejdsdage d.20. og 21, maj – der mangler frivillige hænder – meld jer

til ” Lonerne ” – Lone Feldingbjerg eller Lone Arntzen. Der er både små og store opgaver, der skal løses.