“De små synger”

“De små synger”

OPSTARTEN AF DE SMÅ SYNGER ER UDSAT; NÆRMERE INFO KOMMER SNART.

”DE SMÅ SYNGER”
8 fredage her i foråret og forsommeren vil der være musikalsk legestue ”De Små Synger” i Vejstrup Valgmenighed for mødre og fædre og deres børn i alderen 1-3 år ved kirkesanger Anne Kjær Wæhrens. Første gang er fredag d. xxx
Vi mødes fra kl. 9:30-10:15 i kirken, hvor vi synger godmorgen, synger salmer med fagter, laver sanglege, fingerremser og har en rolig og skæg musikalsk stund for børnene. Sangene og salmerne vil relatere sig til årstiden, vi er i, men der vil også være nogle af de gode klassiske børnesange i blandt.
Tilmelding sker ved at skrive til Anne på kjaer.anne@gmail.com.

DATOER: xxx