Generalforsamling/Årsmøde 2024

Generalforsamling/Årsmøde 2024

Indbydelse
I år mødes vi d. 17. marts kl. 12.30 til en af kirkens mange festdage; denne dag er det den årlige generalforsamling.
Men først Gudstjeneste kl. 10.
Efter gudstjenesten kan man deltage i frokosten kl. 11.15 ved tilmelding til kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk eller på tlf. 40255382.
Menighedsrådet er klar til debat om alt det, vi har arbejdet med det sidste år, og alle de tiltag, der ligger foran os.

Nye medarbejdere er kommet til og dermed også nyt syn på mange gamle vaner – og det er godt for mange af os. Det tilfældige møde, f.eks. på kirkegården, fører ofte til en god snak om netop kirkegården eller noget helt andet – det møde er vigtigt, ligesom generalforsamlingen er; det er dér vi omsætter tankerne til fælles handling.

Vi ser frem til en god og konstruktiv dag. Vel mødt.
På menighedsrådets vegne Lone Arntzen.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag til vedtægtsændringer
Til vedtagelse på generalforsamlingen den 17. marts 2024

§ 4
Menighedsrådet består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på generalforsamlingen.
Forslag til og valg af menighedsrådsmedlemmer og suppleanter skal ske skriftligt.
Ægtefæller/samboende til fastansatte (ansatte med mere end 8 timer pr. uge ), menighedsrådsmedlemmer og forretningsfører kan ikke vælges til menighedsrådet.
Valget af rådsmedlemmer gælder for 3 år, og hvert år afgår hhv. to, og tre medlemmer. Suppleanter vælges for et år.
Udtræder et rådsmedlem inden udløbet af valgperioden, indtræder suppleanten og sidder rådsmedlemmets periode ud.

§13
Den ordinære generalforsamling afholdes i marts efter forudgående bekendtgørelse på valgmenighedens hjemmeside, i kirkebladet og i den lokale dagspresse mindst 14 dage forvejen.
I Kirkeblad og på hjemmesiden oplyses dagsorden, som mindst omfatter følgende punkter:
……

Regnskab 2023


Regnskab 2023