Arbejdsdag

Arbejdsdag

Arbejdsdagen d.20. maj.
Når du kommer på kirkegården, så slå et sving op i Lunden også og nyd en del af arbejdsdagens resultat. Der blev, blandt andet, ryddet op, beskåret buske og træer og sorteret brugbare sten i nydelige bunker, og lagt planer om at fremstille bænke af de mange  planker vi har, fra tidligere træfældning.
Kirkens døre fik – om ikke den sidste – så dog en tiltrængt gang olie. Vi er også begyndt på renovering af de udvendige kirkevinduer.
Redskabshusets port og andet træværk, blev malet. Gelænderne ind til kirkehuset, er fine igen.
I kontoret blev der sorteret, ryddet op og smidt bunker af ikke længere relevant materiale ud.
Vi har 2 museumsgenstande i slippen mellem kirkehus og redskabshus – de gamle ”Lokumsdøre” – de blev også malet – nyd synet! De har altid stået for udskiftning, men ting tager tid, også alt for lang tid, malerholdet forbarmede sig og nu står dørene helt præsentable.
Alt dette blev udført af disse nydelige unge mennesker på en effektiv, hyggelig og tiltrængt arbejdsdag. Karen var også med, men ikke på billedet – hun var fotografen med den rolige hånd.
Tusind tak for en dejlig dag. Lone F. og Lone A.
P.S. Til de næste inspirerende arbejdsdage, har vi tilladt os at reservere d.9. og 10. september.