Menighedsrådsmøde 15. august

Menighedsrådsmøde 15. august

DATOAfbud:Tid:Handling:Ansvarlig:REFERENT:
Mandag den 15. august   Kl. 17-19Møde- Hygger: Lone AOrdstyrer: Esben Suppl: AnneVibeke  
DAGSORDEN    BESLUTNING:
1Dagens ord – kirkens liv og vækst     
2Godkendelse af referat fra sidst?  5BAlle 
3Meddelelser FormandPræstMedarbejdere Medarbejderrepræsentant KirkeværgeAndre10O       O        Alle                   
4Ansvarsområder:   RosarieØkonomiudvalgBygningsudvalg Menighedsrådets opgaver, karakter og indhold samt fordeling af opgaver.  30    O       D          Anders       Anne og Rikke                               
5           Regnskab/budget           –   Medlemsbidrag og SKAT        –   Gennemgang af økonomi  20  O+D  Lone 
6Unge Menighedsråd.      
7.Kommende møder og arrangementer:   Datoer samt de punkter der står i vores årsplan:Næste møde 12. september kl. 17-19Fremtidige mødedatoer aftalesMødehyggere aftales  10DAnne         Vibeke       
8.Evt.    

   D: Drøftelse, O: Orientering, B: Beslutning