Referat af menighedsrådsmøde 5. maj 2022

Referat af menighedsrådsmøde 5. maj 2022

DATOAfbud:Tid:Handling:Ansvarlig:REFERENT:
Torsdag den 5. maj  AndersKl. 17.00Møde- Hygger: VibekeOrdstyrer: Esben Suppl: AnneVibeke  
DAGSORDEN    BESLUTNING:
1Dagens ord – kirkens liv og vækst     
2Godkendelse af referat fra sidst?  2BAlle 
3Meddelelser Formand + næstformand                PræstMedarbejdere Medarbejderrepræsentant Kirkeværge   Andre15O       O        Alle                  Lone og Elsemarie har haft en dejlig tur til Irland med konfirmander og forældre, hvor de oplevede dele af den irske kultur.
Dog savnede vi Anders og hans store viden om meget af det vi så og oplevede.     Turen til Jens Rosendals 90-års fødselsdag d.17.maj er klar. Pt. 38 tilmeldte.   Lone R informerede om nødvendigheden af ulykkesforsikring. Mere info kommer senere. Der kommer ny bogføringslov i 2024. Det kræver et computerprogram, som skal indkøbes. Den nye hjemmeside er gået i luften. Der er allerede melding om at den er nemmere at arbejde med og i.
4Ansvarsområder:   RosarieØkonomiudvalg         BygningsudvalgLangtidsplan for vedligeholdelse og investeringer i valgmenigheden. Menighedsrådets opgaver, karakter og indhold samt fordeling af opgaver.  15        O           B                           –   Der er lavet ny kontrakt til Anders med diverse reguleringer. Vi tjekker op på procedure for vikaraflønning, Lene følger op.   –   –       Opgaver videreføres indtil juni-mødet.
5Regnskab/budget –10  O+D  LoneIngen kommentarer indtil videre. Halvårsregnskab gennemgås minutiøst efter sommerferien.
6Unge Menighedsråd.     Maja fortalte om, at der i de unges menighedsråds været drøftet flere forskellige arrangementer, der kan tiltrække de unge. Bl. a. debatmøder, foredrag eller hyggeklub, eks. Strikning eller andet.
7.Kommende møder og arrangementer: Datoer samt de punkter der står i vores årsplan:Mødehygger: Fælles.10DAnne     VibekeKoncert med Kaare Norge onsdag den 26. oktober kl. 19.00-ca.21.15 i Kirken. Vandretur på Rubenlund med fortælling den 20. august kl.14.30 – ca 17.30. Arbejdsdage den 20. og 21. juni De blå perler bliver den 27. august.(Ansøgning laves til Svendborg musikråd om tilskud til markedsføring. Vi søger om 10.000). Sidste tilmelding til årsmødet i Ubberup er den 4. juni. Mødet er den 25. juni. 2.pinsedagsgudstjeneste den 6. juni. (kirkerne i den gamle Gudme kommune)
Yderligere planlægning den 11. maj på personalemødet.
Næste møde tirsdag 7. juni. Kl. 17.30 og kl. ca. 18.40 kører vi til Broholm og spiser mad.   Mødedatoer for det kommende år laves næste gang. Desuden punktet fra denne gang: ” Menighedsrådets opgaver, karakter og indhold samt fordeling af opgaver.”  
8.Evt.   

   D: Drøftelse, O: Orientering, B: Beslutning